Cyklus 4 živých seminářů Žij Svoje Kvality v Bratislavě

19.-20.11.2022, 17.-18.12.2022, 14.-15.1.2023, 11.-12.2.2023

Místo konání: Bratislava (Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5)

Lektoři: Radomír Piňos a Vlasta Vincenc Křenovská

Cyklus živých seminářů Žij Svoje Kvality navazuje na seminář Objev Svoje kvality. A je zaměřen na ještě jasnější objevení svých esenciálních kvalit, jejich přesné pojmenování a hlavně jejich ještě plnější a konkrétnější žití v každodenním světě.

Tento cyklus 4 na sebe navazujících seminářů je nástavbou semináře Objev své kvality, který proběhl v Bratislavě v srpnu (august) a září (september) 2022.

Záměrem tohoto cyklu je propojit všechny účastníky ještě výrazněji se svými esenciálními kvalitami a tudíž ještě více žít ze svého srdce, to co doopravdy žít chce. Poté jasně nadefinovat, jak konkrétně bude účastník svoje esenciální kvality realizovat ve světě - přes definici svého životního poslání a jeho přenesení do konkrétního meta životního cíle. Poté pojmenování a odstranění všech překážek, které ještě brání v žití svých esenciálních kvalit a svého poslání. Z toho poté vyplývá jasnější a silnější žití svých esenciálních kvalit kdekoliv a kdykoliv. Díky tomuto cyklu se dostane do tak hlubokého kontaktu se sebou samým, svými esenciálními kvalitami a svým srdcem, že poté bude vědět, jak v životě odstranit všechny překážky, které se objeví na cestě. Tak aby mohl žít svůj plný potenciál, po kterém každý z nás nejvíce touží.

1. seminář 19.-20.11.2022 - tento první seminář je zaměřen na ještě větší a hlubší objevení svých esenciálních kvalit a hlavně na jejich konkrétní pojmenování. Účastník odchází s doporučením, aby se do dalšího semináře zamýšlel nad tím, jak konkrétně by chtěl svoje kvality žít a předávat do světa. Myšleno např. rozjetí nových projektů, výrazné zlepšení svých stávajících projektů, zkvalitnění svých vztahů atd.

2. seminář 17.-18.12.2022 - je zaměřen na konkrétní pojmenování a nastavení svého životního "projektu" vycházejícího z jeho esenciálních kvalit. Účastník si jasně nadefinuje svůj cíl nebo cíle, kterých chce v životě dosáhnout. Tato definice cíle/cílů ale velice pravděpodobně nebude jako žádná jiná před tím. Tato definice bude totiž vycházet přímo z našeho srdce, z toho, co ze srdce chceme žít. Tak abychom pro náš cíl "hořeli" plnou životní vášní, radostí, svobodou a nadšením. Proto je pravděpodobné, že tato definice cíle může být jedním z nejsilnějších životních zážitků, protože právě vychází z našich srdcí a tudíž z našich esenciálních kvalit. Po definici tohoto meta-životního cíle/cílů každého ještě více spojíme účastníka s jeho esenciálními kvalitami ve službě realizace cíle/cílů, které si nadefinoval. Účastník odchází s doporučením do následujícího měsíce, aby pozoroval, jak se mu daří cíl/cíle realizovat a zkoumat, které hlubší překážky mu brání v žití jeho plného životního štěstí.

3. seminář 14.-15.1.2023 - tento třetí seminář půjde do největší hloubky a pravděpodobně zde proběhne nejsilnější transformace. Protože tento seminář je zaměřen na odstranění velkého počtu hlubších překážek, které účastníkovi brání v realizaci toho, co doopravdy v životě chce žít. Účastník se na tento seminář po měsíci vrací s větším vědomím, čím konkrétně anebo co konkrétně mu brání v žití a realizaci svého cíle/cílů nadefinovaných v 2. semináři (viz výše). Poté budeme pracovat tak, aby každému byli tyto překážky odstraněny do co největší hloubky a tudíž jsme mohli mnohonásobněji žít volněji z našeho srdce.

4. seminář 11.-12.2.2023 - závěrečný seminář, kde dojde k velmi důležité integraci našich esenciálních kvalit do našich životů, tak abychom mohli zkvalitňovat tento svět, kvůli čemuž jsme se narodili. Proběhne ještě hlubší kontakt se svými esenciálními kvalitami - tentokrát konkrétně zasazenými do svých životů. Účastník odchází do života s jasným a hlubokým napojením na svoje srdce. Zná svoje esenciální kvality, svoje životní poslání, ví jak je realizovat ve svém životě a protože došlo k hlubokému odstranění mnoha překážek, tak se s tímto rozměrem života dokáže udržet v kontaktu mnohem hlouběji, déle a trvaleji.

 

 

Naše esenciální kvality jsou jádrem tím, kým jsme. Naše dary, s kterými jsme přišli na tento svět. Proto práce, objevení a zaintegrování těchto kvalit vede k podstatně vyšší kvalitě života. Tyto kvality se poté v našich životech projeví jako jasnější a silnější pocit sebehodnoty, sebevědomí, sebejistoty atd.  Kdy poté máme o dost více chuti do nejrůznějších věcí, máme víc odvahy se např. vyjádřit nebo udělat kroky, které jsme dlouho odkládali, získáme více flow, lehkosti a radosti do našich životů, umíme o dost lépe nastavit hranice ve svých životech, začneme realizovat dlouho odkládané projekty a mnoho dalších pozitivních změn.

Díky High Impact přístupu se děje mnohonásobně rychlejší a větší posun v objevení svých kvalit a posílení své sebehodnoty. To, co v "tradičním" osobním rozvoji trvalo uzdravit, posílit měsíce možná i roky, se nyní dá zažít během jednoho semináře (tradičním osobním rozvojem je ve zkratce myšleno klasické postupné odžívání si svých bolestí).

Jak to probíhá?

Na tomto semináři každý účastník dostane prostor (cca 45 minut) pro práci na svých tématech spojených s jeho esenciálními kvalitami. Pro každého bude vytvořen energetický prostor, který mnohonásobně urychluje jakýkoliv proces osobnostního a duchovního růstu. V tomto prostoru bude pracováno High Impact přístupem pomocí duchovních úrovní, jejichž potenciál se pro lidstvo začíná postupně odemykat - díky nim se děje onen mnohonásobně rychlejší posun. Nejde o žádný "pěkný výlet", který za pár dní odezní. Naopak jde o reálný posun a změnu do každodenního života. To celé je i mimojiné podchycené u lektorů profesionálnim 4 letým výcvikem v body-psychoterapii v Nizozemí. Nejde tedy o tzv. spiritual bypassing! Změna je reálná, velká, rychlá a často trvalá. A to díky High Impact přístupu.

Stačí přijít, uvolnit se a nechat na sebe působit vytvořený prostor a práci lektorů. A dovolit změně ať se stane co nejefektivnějším a zároveň harmonickým způsobem. 

Cena za jeden seminář
5 900 Kč (240 Euro)
oba dny 9:30-17:00
Cyklus je možné zaplatit celý (23600 Kč) anebo rozdělit platbu do 4 měsíčních splátek (5900 Kč). Stačí zakliknout možnost splátek na konci formuláře.

Rezervujte si své místo

Potřebujete pomoct?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete pomoct s objednávkou, napište mi na info@radomirpinos.cz

731 722 945