High Impact meditace

Na těchto meditacích je vytvořen energetický prostor, ve kterém se napojuji na původní, světelnou, platformu s "božími" parametry, která existuje nezatížena omezujícími přesvědčeními jednotlivců a hlavně omezujícími kolektivními přesvědčeními.

To znamená, že všechny překážky - hlavně v podobě hluboce zarytých přesvědčení, které lidem brání v prožívání jejich plného potenciálu, tak tyto překážky jednoduše mizí.

Poté vzniká volná cesta k možnému velmi rychlému posunu v jakékoliv oblasti života.

To je síla a kouzlo této platformy, kterou poté přenáším do vytvořeného prostoru v meditaci nebo konzultaci. Jsou zde přítomny nové druhy a způsoby práce na sobě umožňující obrovský posun každého. V tomto prostoru zprostředkovávám vysoké vibrace a koncentrace duchovních energií, sil pocházející z výše popsané platformy, které urychlují rozvoj každého jedince ve svých tématech.

Proces změny v tomto prostředí může být velmi rychlý a trvalý.

Změna se děje v mnoha úrovních/dimenzích bytí včetně fyzického těla.

V těchto meditacích se lidem navrací jejich kvality v plné a původní podobě v souladu s jejich plným potenciálem. Pro každého účastníka je vytvořeno a zprostředkováno velmi vysoké nasměrování k jeho plnému nejvyššímu potenciálu.

Tento fakt má za následek to, že cokoliv co brání projevení onoho potenciálu, nemá v tomto prostoru a nasměrování žádné místo. Jsou zprostředkovány vysoko-vibrační energie a dynamiky na mnoha úrovních/dimenzích, které umožňují rychlou,  harmonickou změnu k tzv. původnímu, připravenému a svobodnému obrazu sebe.

V tomto prostoru není potřeba dlouze analyzovat, hledat a poté procesovat nejrůznější překážky (omezující přesvědčení, strachy, traumata apod.). Pakliže tyto překážky nemají co dělat v onom původním, připraveném a svobodném obrazu člověka, tak v takovýchto energiích, prostorech můžou velmi rychle a harmonicky vymizet.

A místo nich se můžou projevit ty dary, kvality spojené s plným potenciálem, kterým překážky bránily v projevení a žití.

Rozpouští se zde tzv. iluze utrpení vycházející z hluboce zarytých přesvědčení lidí a ke každému jsou vytvořeny velmi silné koridory, skrze které k účastníkovi proudí vysoké vibrace a koncentrace duchovních energií z oné nezatížené "božské" platformy.

Na této platformě má každý člověk plné právo žít a být plně přítomný v každodenní realitě. Toto právo je vrozeným právem každého a není síly, která by ho mohla porušit. Stačí se jen do něj uvolňovat a brát si ho zpět. Poté se mohou dít nepředstavitelně krásné věci u každého!

Jak to probíhá?

High Impact meditace jsou pravidelné online setkání více lidí, které vedu. Vždy s fokusem na určité téma trvají 60-90 minut a jediné, co musíte udělat je připojit se na Zoom a zaměřit se na dané téma.

Poté se uvolnit a nechat na sebe působit vytvořený prostor. A dovolit změně ať se stane co nejefektivnějším a zároveň harmonickým způsobem. Právě proto se tyto meditace dějí a právě proto vytvářím a zároveň zvu do tohoto prostoru.