Kdo jsem

Já jsem Radomír. Vytvářím a držím prostor pro nové cesty osobního rozvoje a naplnění lidského potenciálu. Využívám nových otevřených oken v kolektivním vědomí a pomocných duchovních sil. Prostředí, které je potom vytvořeno, má za efekt mnohonásobné urychlení evoluce každého jedince.

Prostředí, do kterého přináším informace z mého napojení se na duchovní úrovně, které vesměs nejsou zatíženy kolektivně ani individuálně.

Tyto vysokovibrační informace mají pro každého jasnou dominanci nad starými neužitečnými informacemi pocházejícími z omezujících přesvědčení kolektivních nebo individuálních. Pakliže tyto staré informace omezovali člověka v žití jeho plného potenciálu, tak se v tomto prostředí mohou velmi rychle měnit, až dokonce úplně zmizet.

A místo nich se člověku efektivně a harmonicky navrací potenciál, kterému tyto informace bránili v projevení. Vzniká tedy prostředí, kde už není potřeba si postupně a zdlouhavě odžívat své lidské trápení. I když postupné odžívání si svých bolestí a tím jejich následné uzdravování je pořád pro lidstvo platné a může mít své místo, tak jak je psáno výše - je tu jiná možnost. A tu nabízím. 

Je tu vytvořeno prostředí, kde se mohou dít opravdové evoluční skoky ve všech oblastech lidského života.

  • Každý člověk má právo být plně zdravý na všech úrovních.
  • Každý člověk má plné právo zastavit a nechat zmizet ze svého života negativní věci, které stejně už prožil mnoho a mnohokrát.
  • Každý člověk má právo tyto dřív zraněná místa nahradit jejich původní světelnou kvalitou navždy.
  • Každý člověk má právo plně prozkoumávat své hluboké a skryté kvality a dary.
  • Každý člověk má právo a je předurčen k naplnění svého poslání v plné svobodě, harmonii a oslavě života.
  • Každý člověk má právo vytvářet a spolupracovat s ostatními na novém světě bez překážek bránicích projevení plného lidského potenciálu.

Potřebuje k tomu správné prostředí a prostor, kde toto vše je možné.

Tento prostor vytvářím a držím díky High Impact přístupu - ať už na pravidelných online meditacích, individuálních konzultacích nebo živých akcích. A to vše se záměrem přenesení získaných zkušeností z meditací/konzultací do co nejvíce oblastí života každého účastníka.

Jsi srdečně zván se připojit a ve vytvořeném prostoru prozkoumávat, co vše za sílu a krásu může lidský život znamenat.

Protože To Nové je tu.

Každý člověk to v sobě někde ví. Že se změna děje. A že je tu velká šance, že změna bude až nepředstavitelně pozitivní pro celé lidstvo a že přijde rychle. Jako součást svého osobního poslání pro tento život k této změně velice rád přispěji. Já jsem Radomír.