High Impact přístup

Nový (moderní) způsob práce se sebou, který může mnohonásobně urychlit rozvoj v jakékoliv oblasti života. Tradiční způsoby osobního rozvoje jsou pořád platné a mají své místo. Je tu ale nová možnost - efektivnější, elegantnější, hlubší a přirozenější pro naše vědomí. A tu nabízím - High Impact přístup.

Při High Impact přístupu se dějí procesy vedoucí k zkvalitnění života ve všech oblastech mnohonásobně rychleji než v klasických mně známých přístupech.

Sám mám víceletou praxi v koučovacích přístupech (školím metodu NLP v korporátech a jsem Master Practitioner už 10 let), body-psychoterapii (vystudován 4letý profesionální výcvik Core Energetics v Nizozemí) a dalších duchovních naukách (meditace, healingy, další 3letý výcvik v kombinaci šamanismu a terapie na Islandu). Využívám jen toho, co se mi v mém mnohaletém a upřímném prozkoumávání lidského potenciálu otevřelo. A to je síla a dopad duchovních úrovní na jakékoli téma v našich životech. A tak vzniklo moje pojetí High Impact přístupu.

High Impact přístup je způsob práce, při kterém velmi efektivně využívám potenciálu duchovních úrovní, které se nám v dnešní době otevírají více a více.

Při správném využití duchovních úrovní člověka se proces požadované změny děje mnohonásobně rychleji. A právě s těmito úrovněmi sofistikovaně pracuji, tak aby docházelo k oné velmi rychlé změně v jakékoliv oblasti života.

Z mé zkušenosti a zkušenosti mnoha dalších vyplývá, že transformace co dříve trvala měsíce a možná i roky, tak se dnes díky potenciálu duchovních úrovní může stát mnohem rychleji, elegantněji a trvaleji. 

Duchovních úrovní je mnoho. Opravdu mnoho. Úrovně na které se napojuji mají společný jmenovatel - co nejméně nebo dokonce vůbec nejsou zatíženy omezujícími přesvědčeními kolektivními nebo individuálními.

To znamená, že v sobě nesou vysokovibrační informační potenciál, který nebere v potaz většinu omezení, které nás vědomě, podvědomě a nevědomě blokují na mnoha úrovních našeho života.

Díky této vysoké vibraci informací se poté velmi rychle mění a transformují zablokované části nás směrem k větší plnosti, radosti, odvaze, svobodě, lásce, zdraví a mnoha dalším pozitivním kvalitám našich životů.

Některé úrovně mám pojmenované, některé zase ne. Vím jen, že fungují a fungují velmi efektivně. Věřím, že i ty nepojmenované úrovně byli někým pojmenovány, nicméně bych asi musel hledat ve starých textech, abych je našel.

Což mi nepřijde efektivní. Protože ctím jedno základní pravidlo mé práce - a tou je co největší efektivita spojená s harmonií. Rozuměj tomu tak, že se vše děje co nejvíce pragmaticky a změna se u jedince projeví ve všech úrovních jeho bytí - hlavně v jeho schopnosti se chovat jinak a tvořit novou realitu, která je daleko více v souladu s vyššími zákonitostmi člověka.

Tudíž hledat ve starých textech nebo sáhodlouze někde vyhledávat vědecké potvrzení, že to doopravdy funguje, je dle mě neefektivní. I když se např. vědeckým potvrzením vůbec nebráním, můj hlavní fokus v High Impact přístupu je na praktičnost.

Pokud Ti zvolený přístup funguje a změna se děje na všech Tvých úrovních - od těch duchovních, přes mentální, emocionální až po fyzickou úroveň, kdy tvoříš a manifestuješ novou realitu, pokračuj v tom přístupu! Nemusíš čekat až Ti někdo zvenčí (věda, náboženství, nauka, učitel) potvrdí, že takto to funguje. Jinými slovy věř si a věř své zkušenosti!

O tom je mj. High Impact přístup. Věřím, že většina těchto duchovních úrovní bude jednoho dne přesně popsána vědou, a že s nimi lidi budou nakládat stejně jako dnes používají např. smartphony. Což by mimochodem bylo např. kolem r.1900 absolutně nemyslitelné, že pomocí nějaké divné krabičky můžeme dělat tolik věcí.

Každopádně High Impact přístup je o práci s duchovními úrovněmi, které pomáhají požadované změně kdekoliv. Každý v sobě někde ví, že existuje něco, co přesahuje jeho osobnost, mysl a s tímto rozměrem bytí efektivně pracuji při High Impact meditacích, konzultacích nebo podobných věcí.

Práce s duchovními úrovněmi v High Impact přístupu neznamená, že člověk bude svou pozorností a vědomím utíkat od svých problémů, výzev do těchto rozměrů.

Neděje se zde tzv. spiritual bypassing. Naopak, aby proběhla hluboká změna a aby duchovní úrovně mohli efektivně působit, člověk musí v sobě přijmout jakoukoliv část sebe a musí se rozhodnout pro změnu. Jak se člověk přijme, tím otevírá možnost pro působení oněch velmi silných duchovních sil.

Poté se stačí jen rozhodnout pro změnu a nechá tyto úrovně pracovat. A změna se může dít velmi, velmi rychle. A o tomto je High Impact přístup. High Impact přístup není o nějakých krásných "výletech" do vyšších rozměrů našeho vědomí. 

I když u tohoto přístupu budeš asi zažívat super stavy vědomí (svoboda, blaženost, láska, síla, vděčnost, mír atd.), není to o tom, abys zůstal svým vědomím "uvízlý" v těchto vyšších rozměrech. 

Hlavní fokus je na to, jak využít potenciálu těchto úrovní a pomocí nich působit a manifestovat změnu ve fyzickém světě směrem k onomu mnohokrát zmíněnému Novému Světu.

Jinými slovy - je možné, že se začneš chovat jinak. Například se otevřeš tam, kde to bylo před tím nemyslitelné. Řekneš NE nebo ANO, tam kde to před tím nešlo. Můžeš svou přítomností inspirovat a pomoci ostatním.

Budeš vnímat více propojení s druhými. Zároveň, ale budeš zcela ve své individualitě. Je možné, že začneš dělat aktivity, projekty, po kterých jsi vždy toužil/a. O kterých jsi někde v sobě vždy věděl/a, že je chceš dělat. Budeš více spolupracovat z rozměru vzájemnosti, ne nadřazenosti.

A mnoho dalších žádoucích změn v Tvém chování. Taky velice pravděpodobně získáš více odvahy, sebejistoty, proaktivity, nadhledu, empatie, upřímnosti, autenticity, soucitu atd. A tento způsob práce Ti může pomoct najít, kdo doopravdy jsi a proč jsi se narodil. Co je Tvým životním posláním.

A tím pádem budeš tvořit novou realitu pro sebe a i pro ostatní. Realitu založenou na svobodě, lásce, síle, moudrosti, odvaze, vděčnosti a mnoha dalších vyšších hodnot, které v dnešní většinové společnosti tak zoufale chybí.

High Impact přístup je o tom, jak odstranit všechny překážky bránicí výše vypsanému. A to vše pomocí velmi efektivní a sofistikované práci s duchovními úrovněmi člověka.

Jednou z nejzajímavějších duchovních úrovní, s kterou pracuji je tzv. Creators platform.

Creators platform je úroveň neboli energetický prostor, kam se přes koncentraci a meditaci napojuji. 

Tento prostor se mi na mé cestě otevřel a já jsem stále v úžasu, co je díky němu všechno možné. Jeden můj nezávislý učitel jej pojmenoval jako Creators platform.

Je to prostor nezatížený jakýmikoliv omezujícími přesvědčeními, paradigmaty, které způsobují jakoukoliv formu nepříjemností v životě lidí. Být v kontaktu s tímto prostorem a žít dle jeho předlohy je něco, co každý z nás v hloubi sebe nejvíce hledá.

Není však třeba být součástí nějaké doktríny, aby člověk byl plně v kontaktu s touto platformou - rozuměj jeho plným potenciálem.

Není třeba roky čekat a dlouze se propracovávat a poté možná na chvíli pocítit krásu a sílu tohoto rozměru žití. 

Dnešní doba čím dál více umožňuje být v kontaktu s potenciálem duchovních úrovní velmi rychle a dlouze.

Každý člověk na to má právo. Sám se v tomto rozměru života zdokonaluji a vím jaký už teď rychlý a velký dopad má na lidi, s kterými pracuji na tématech ve všech oblastech života.

Protože tento rozměr života tu vždy pro lidi byl a vždy bude. 

Kontext náboženství

I když slovo Bůh je úzce spjato s náboženstvími, tak zde se nejedná o to, že můžete být v kontaktu s touto platformu jen pokud jste součástí nějakého náboženství, církve, kultu apod. 

Bůh a jeho platforma byl ještě před jakýmkoliv náboženstvím a tento pojem různá náboženství využila v řadě pěkných a prospěšných záležitostí pro lidstvo, avšak naneštěstí také hodně zneužilo v pravém opaku jeho smyslu. Tento prostor je v náboženstvích např. nazýván Královstvím nebeským, rajskou zahradou, osvobozením, nirvanou atp.